Bao lâu thì nên cập nhật app 1 lần?

Sau khi app đã được tải thành công lên App Store, bước tiếp theo là duy trì và hỗ trợ app đó. Những apps nổi tiếng nhất trên stores thường cập nhật thường xuyên vào hằng tuần trong khi vòng đời của các app khác thường là 1 hoặc 2 lần trong 1 tháng.

Một số thông tin cần chú ý:

  • Hầu hết các apps thành công đều ra đời 1-4 cập nhật/ tháng
  • Mức độ cập nhật phụ thuộc vào phản hồi của người dùng, dữ liệu và quy mô nhóm lập trình
  • Hầu hết các cập nhật tính năng nên được hoạch định trong tối đa 2 tuần
  • Cân bằng giữa các cập nhật nhanh liên quan đến fix bug và các phiên bản ra đời tính năng – các phiên bản này cần nhiều thời gian
  • Lên kế hoạch cho 2-4 bản updates trước nhưng cũng nên quan tâm đến nhu cầu thị trường
  1. Tại sao update app lại quan trọng?